5e Yama: Aparigraha (bezitloosheid | non-possessiveness)

Bijgewerkt: 6 mrt 2020

Please scroll down for the English post.


Als je de blogpost over de yama's en niyama's nog niet hebt gelezen dan raad ik je aan die eerst te lezen.


De 5e yama is aparigraha of bezitloosheid. Hij sprak me aan omdat het veel raakvlakken heeft met minimalisme en essentialisme, twee onderwerpen die me al lange tijd interesseren. Toch ben ik erachter gekomen dat deze yama dieper gaat dan het niet bezitten van een overschot aan spullen. Het gaat ook om het ruimte geven aan andere mensen, je bezit niemand en legt geen bezit op iemands tijd, spullen of expertise. Maar het onderwerp eten sprong er wat mij betreft echt uit. Eet niet teveel. Neem niet meer dan je nodig hebt. Dat was de grote uitdaging in de maand dat ik me met de yama bezitloosheid bezig hield.

Wat betreft het bezit van spullen koop ik eigenlijk bijna nooit iets wat ik niet nodig heb of waarvan ik niet zeker weet dat het wat toevoegt aan mijn leven en waar ik niet minstens een paar dagen, weken of zelfs maanden over heb nagedacht. Ik zou graag mijn bezit nog heel wat verder willen inkrimpen dan ik de afgelopen maanden en jaren heb gedaan maar dat was niet de grootste uitdaging deze maand.

EERSTE DILEMMA

Ik ben helemaal weg van een bepaalde boekenserie. Ik heb altijd al heel graag gelezen wat ook de rede is dat ik begin dit jaar weer een abonnement op de bibliotheek heb genomen. Al die boeken kopen werd een beetje duur en ik wilde lang niet alles een tweede, derde of vierde keer lezen wat kopen dus niet ideaal maakte. Dat gezegd hebbende, deze serie hebben ze niet bij de bibliotheek. Dus ik dacht ik moet het boek kopen. Maar dat betekend dat ik het boek bezit, en dat past niet bij bezitloosheid. Toen dacht ik, misschien heeft iemand in mijn omgeving het boek en kan ik het lenen, maar helaas. Daarna bedacht ik dat ik het misschien online ergens kon downloaden maar dat zou betekenen dat ik er niet voor betaal en wel het boek bezit, wat dus eigenlijk stelen zou zijn. Dus weer terug bij af, het boek kopen. Als ik een boek koop is dat waar mogelijk altijd een ebook, in dit geval ook. Het neemt geen ruimte in in de kast en houdt alles wat rustiger, opgeruimder. Maar als ik het boek koop, bezit ik het wel nog steeds, ook al is het digitaal. Toen dacht ik, wat als ik het nu niet koop? Eerlijk gezegd, kan ik best een maand wachten, tot deze opdracht voorbij is. Maar juist daar zit de valkuil, ik zou het de dag dat ik weer "mag" meteen kopen. Dus dat is puur uitstellen en ik weet al dat ik dat heel goed kan. Voor ik iets koop staat het vaak eerst weken, maanden soms zelfs jaren op een lijstje. Ik denk er wel degelijk over na. Dus ik kocht het boek.

TWEEDE DILEMMA

Niet teveel eten. Het is vrij simpel, ik houd van eten en ik vind het behoorlijk moeilijk om daar mijn grenzen in te bewaken. Ja, ik eet vrij vaak teveel. Zoetigheid is lastig maar vooral tijdens de normale maaltijden zit mijn probleem. Voor een deel zit het er denk ik in dat ik op mijn werk maar 1 pauze heb tijdens een volle werkdag. Alleen een lunchpauze. Gezien ik wel veel druk bezig ben heb ik relatief snel weer trek. Om ervoor te zorgen dat ik het red tot mijn pauze en vervolgens na mijn werk ben ik geneigd extra veel te eten. Wat werkt maar echt gezond is het niet en het past ook niet bij de yama bezitloosheid. Ik eigen me namelijk meer eten toe dan ik nodig heb.

Als ik zelf boodschappen doe kan ik zoetigheid vrij makkelijk laten staan en zorg ik ervoor dat er gezonde snacks in huis zijn. Het probleem is dat ik meestal niet de persoon ben die boodschappen doet in huis en als ik de kast open doe en die staat vol met koekjes of (nog erger) mijn vader zet een bak chocoladepepernoten voor mijn neus op tafel, laten we zeggen dat die er dan niet al te lang.


DERDE DILEMMA

Mijn telefoon ging kapot. Mijn telefoon was al aan paar jaar oud en tweedehands. Het had vanaf het begin al problemen en die werden alleen maar erger de laatste tijd. Tot hij er volledig mee stopte. Hij viel uit en is vervolgens niet meer aan gegaan. Dus ik moest een nieuwe telefoon.


Ik heb al vanaf het begin gezegd dat als mijn oude telefoon ooit vervangen moest worden, ik een Fairphone wilde. Ze zetten de planeet en mensen voorop. En dat is iets wat ik graag support. Dat gezegd, het is een heel smak geld om zomaar even onverwachts uit te geven. Vooral als blijkt dat hij niet wil opladen. Dus ik weer terug naar de winkel waar bleek dat hij eerst opgestuurd zou worden voor reparatie wat 2 tot 3 weken kon duren. En ik kreeg geen vervangend toestel (of een nieuwe, wat ik eigenlijk had verwacht aangezien ik gewoon een telefoon kreeg die het niet goed deed). Op zo'n moment voel je pas echt hoe afhankelijk je tegenwoordig bent van een telefoon. Zo goed als alle communicatie gaat via dat ding, ook voor school en werk. Daarnaast had ik heel wat lijstjes en foto's op mijn oude toestel staan. Allemaal weg. Een hele goede oefening in loslaten dus. Een echte oefening in bezitloosheid.


Uiteindelijk kreeg ik een halve week later mijn telefoon terug. En weer laadde hij niet op. Dit keer heeft een reparatiewinkel hier in de buurt het ding een stroomstoot gegeven en daarna werkte hij gewoon normaal. Maar eerlijk is eerlijk, het is allemaal niet gegaan zoals ik zou willen.If you haven't read the blogpost about the yama's and the niyama's yet I would suggest you read that one first.


The 5th yama is aparigraha or non-possessiveness. It spoke to me because it has a lot of common ground with minimalism and essentialism, two topics that have interested me for quite some time now. Still I found that this yama goes way beyond just not owning an excess of things. It is also about giving space to other people, you don't own anyone and you don't own anyones time, things or expertise. However the topic of food stood out if you ask me. Don't eat too much. Don't take more than you need. That was quite the challenge during the month I tried to live with the yama desirelessness.

When it comes to owning things I don't tend to buy much that I don't need or don;t feel like is really going to add value to my life and I tend to think about something for at least a few days, weeks or even months before getting it. I would love to own much less than I do right now and get rid of much more than I did the past months and years but that's not the biggest challenge this month.

FIRST DILEMMA

I really love a sertain book series. I have always loved reading which is also the reason that I decided to get a subscription to the library earlier this year. Buying all those books was starting to get a bit expensive and I didn't really want to read all those books a second, third or even a fourth time so buying wasn't the best way to go. That said, they don't have this series at the library. So I thought that I would have to buy the book. But that would mean I would own the book and that doens't really suit non-possessiveness. Then I thought, maybe someone I know already has the book and I can borrow it, but no. Then I thought that maybe I would be able to find it online but that would mean that I wouldn't pay for it, so that would be stealing. So back to where we started, buying the book. When I buy a book I will get the ebook if possible, which in this case it is. It doesn't take up any space in the bookcase and keeps things much calmer, tidier. But buying the book, still means I will own it, even in it's digital form. Then i thought, what if I won't buy it? To be honest, I could easily wait a month, untill this is done. But that exactly is the trap here, I would be getting the book as soon as I am "allowed" to buy it again. So that is just postponing and I know that is something I am good at. Before I buy something it will often be on a list for weeks, months and sometimes even years. I definitely think it over. So I bought the book.

SECOND DILEMMA

Not eating too much. It's pretty simple, I love food and it can be quite difficult to guards my limits. Yes, I tend to eat too much. Sweet things are hard but my biggest problem lies with the main meals of the day. I think part of that comes from me only having one break in a full workday. Just a lunchbreak. Since I do tend to be pretty busy I will work up an appatite quite fast. To make sure I will be able to make it to my lunchbreak and then untill after work I tend to eat extra. It helps but isn't the healthiest thing to do and it sure doens't fit the yama non-possessiveness. It make me take more food than I need.

When I am the one doing the groceries it is easy enough to leave the sweet stuff on the shelfs and make sure to have healthier snacks on hand. The problem is however that I am typically no the one doing the groceries and when I open a kitchen kabinet and it's full of cookies or even worse, my dad puts a bowl of chocolate covered pepernoten (they are a dutch treat in fall) in front of me on the table, well lets just say they won't be there for too long.


THIRTH DILEMMA

My phone broke. My phone already was a few years old and I got it secondhand. From the very first day it was having some trouble and things only got worse of late. Then it just stopped working altogether. It died and never worked again. So I had to get a new phone.


From the day I found out about Fairphone I said that if I would ever have to replace my old one, I would get a Fairphone. They put our planet and it's people first. And that is something I love to support. That said, it's a whole lot of money to spend when you don't expect it. Especially when it turns out that is doesn't charge. So I went back to the store where they told me they would have to send it back to get it fixed and that would take 2 to 3 weeks. And I didn't get a replacement for the time being (or a new one, what is what I thought I would get since I basically got a phone that didn't work as it should). At moments like these you really notice how dependent you are of you phone these days. Pretty much al communications goes through that thing, for both school and work. Besides that I had a thon of lists and pictures on my old phone. All gone. A serious exercise in letting go. A real exercise in non-possessiveness.


In the end I got my phone back half a week later. And yet again it didn;t charge. This time a repairstore near me gave the thing a electric shock after which it worked like normal. But let's be honest, this didn't go as I would have liked it to go.

9 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven

Hoi ik ben Eva!

Ik geloof heilig in het volgen van je gevoel, in alles wat je doet. Volg mijn reis naar een groenere levensstijl met minder afval en meer bewustzijn.

Let's see what bridges I'll have to cross along the way.

  • Insight Timer
  • Instagram - Black Circle
  • Pinterest - Black Circle
  • Facebook - Black Circle

VOORWAARDEN | DISCLAIMER | PRIVACY BELEID | NIEUWSBRIEF

COPYRIGHT © 2020 | BRIDGE OF LIFE STUDIO