top of page

Disclaimer

Artikel 1 | Informatie op de website
  1. Het gebruik van de informatie op deze website is gratis. Het intellectueel eigendom berust op Bridge of Life studio. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bridge of Life studio is het niet toegestaan om tekst, foto's of andere materialen op deze website te hergebruiken.

  2. Bridge of Life studio probeert de website zo actueel mogelijk te houden. Mocht het toch voorkomen dat de informatie of inhoud op deze website onvolledig of onjuist is, dan aanvaart Bridge of Life studio daar geen aansprakelijkheid voor.

  3. De informatie en/of diensten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aansprakelijkheid op juistheid. Bridge of Life studio behoudt zich het recht voor om deze informatie te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Bridge of Life studio aanvaardt geen aansprakelijkheid voor informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

 

Artikel 2 | Persoonsgegevens
  1. Alle door u verstrekte (persoons)gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Ons privacy beleid is op alle verstrekte persoonsgegevens van toepassing.


Artikel 3 | Affiliate links
  1. Externe links die Bridge of Life studio gebruikt kunnen affiliate links zijn. Dit betekend dat wanneer je een product of dienst koopt via de link, Bridge of Life studio daar een kleine commissie over ontvangt. Jij betaalt hier niets extra's voor maar dit helpt mij wel om gratis content te blijven maken voor Bridge of Life studio.

  2. Lees meer over het gebruik van affiliate links door Bridge of Life studio in onze algemene voorwaarden


Mocht deze disclaimer wijzigen dan vindt u altijd de meest recente versie op: www.bridgeoflifestudio.com/disclaimer

bottom of page