De Nederlandse kunst van het niets doen | The Dutch art of doing nothing

Please scroll down for the English post.


Op een rustige zondag lekker op de bank hangen, een lekker simpel boek (mijn favoriet is The Little Book of Hygge van Meik Wiking) om te lezen en regelmatig gewoon een paar minuten uit het raam staren. Niets bijzonders om naar de kijken, niets bijzonders om aan te denken. Gewoon zijn. Niksen.


Herken je dat? Het was eigenlijk nooit iets waar ik echt over nadacht. Het is gewoon mijn versie van een rustige dag om bij te komen, een dag waarin ik niets hoef. Toen las ik een artikel in de Happinez Kids en later in het AD waarin werd gesproken over niksen. Kennelijk is niksen een ding.


Wat is niksen? Voor mij lijkt het iets te zijn tussen mindfulness en dagdromen. Kan dat? Jazeker. Als ik aan het niksen ben switch ik eigenlijk een beetje tussen die twee, heel ongedwongen. Lekker uit het raam staren of in de vlammen van de kachel of openhaard werken dan prima. Rustig een slokje thee nemen en gewoon genieten. Het belangrijkste doel? Er is geen doel. Je hoeft er helemaal niets mee te bereiken. En dat is nu precies wat er zo lekker aan is. Een pauze van het moeten.


Voor mij kwam het altijd al vrij natuurlijk. Op de basisschool in de pauze even onder een boom gaan zitten om "bij te komen" was niets ongewoons voor mij. Een wandeling maken met mijn honden in het bos of in het park en even gaan zitten op een bankje of boomstam. Of in de trein uit het raam kijken. De truc is, houd je telefoon erbuiten. We zijn zo snel geneigd om iets te zoeken om ons af te leiden, om ons bezig te houden (of het nu productief is of niet) dat we op de automatische piloot in ons scherm duiken zodra er even niets lijkt te gebeuren. Verveling slaat veel sneller toe dan nodig is. Daarnaast, is verveling nu echt zo erg? Neem op zulke momenten even bewust de tijd om te niksen.


Misschien een idee voor een nieuw boek in de Hygge trend?

The Little Book of Niksen, The Dutch guide to doing nothing.

Eerlijk gezegd, ik zou de eerste zijn om dat boek te kopen.


Ik denk dat het in deze tijd ontzettend belangrijk is om de tijd te nemen om te niksen. Ik zeg hier bewust tijd nemen omdat het er anders vaak niet van komt. We zijn er erg goed in om onze agenda helemaal vol te plannen, druk druk druk. maar juist als het zo druk is, heb je de tijd nodig om bij te komen. Tijd waarin je helemaal niets hoeft, tijd om je lichaam en je geest even een pauze te geven. Dus als je merkt dat je continu bezig bent, continu druk en die tijd voor jezelf er maar niet van komt of er komt steeds wat tussen, plan die tijd dan bewust in. Of het nu een volle dag is of elke dag een uurtje maakt niet uit. Maar plan het in, zet het desnoods in je agenda en behandel het als een afspraak.


https://www.nytimes.com/2019/04/29/smarter-living/the-case-for-doing-nothing.html

https://www.volkskrant.nl/de-gids/niksen-op-z-n-nederlands-schijnt-iets-begerenswaardigs-te-zijn-zo-doe-je-het~b2b27f0d/?referer=https%3A%2F%2Fwww.ecosia.org%2F

https://woollymag.com/culture/the-new-dutch-trend-thats-better-than-hygge.html

Lounching around on your couch on a easygoing sunday, an uncomplicated book (My favorite is The Little Book of Hygge by Meik Wiking) to read and every now and then just staring out of the window for a few minutes. Nothing in particular to look at, nothing in particular to think about. Just being. Doing nothing. Niksen.


Do you recognize it? It wasn't anything I really ever thought about. it just was my way of an easygoing day to get some rest, a day where I don't have to do anything. Then I read the article in the Happinez Kids and later in the AD where they were talking about niksen. Apperently niksen is a thing.


What is niksen? For me it seems to be something in between mindfulness and daydreaming. Is that possible? Sure. When I am doing nothing (aan het niksen ben) I switch between the two of them, in a relaxed way. Just staring out of the window or into the flames of a woodburning stove or fireplace can do the trick. Taking a sip of your tea and just enjoying the moment. The most important goal? There is no goal. You don't have to accomplish anything. And that is exactly what is so enjoyable about it. A break from having to do anything.


For me it always came pretty naturally. Sitting underneath a tree to relax during the breaks in primary school wasn't anything unsusual for me. Going for a walk with my dogs in the forest or park and sit down on a bench or tree for a while. Or staring out of the window in a train. The trick is to keep your phone out of it. We are so used to finding something to distract us, keep us busy (whether productive or not) that we tend to bury ourselves into our screens on autopilot whenever there seems to be nothing going on for a second. We are bored so much easier than we need to be. Besides, is a little boredom really that bad? In those instances you can try niksen. Just take the time to do nothing.


Maybe an idea for a new book in the Hygge style?

The Little Book of Niksen, The Dutch guide to doing nothing.

To be honest, I would be the first one to buy that book.


I think these days it is so important to take the time for niksen. I deliberately say take the time because if we don't take it, it often doesn't happen at all. We are so good at filling up our planners, busy busy busy. However especially when we are so busy, you need the time to relax, to recover. Time where you don't have to do anything, time to give your body and mind a much needed break. So when you notice that you are always busy and taking that time for youself just doesn't happen or something pops up that seems more important, plan that time for yourself. Whether it is a full day or one hour each day doesn't matter. But plan that time, if needed write it down in your planner and treat that time as if it were an appointment.


https://www.nytimes.com/2019/04/29/smarter-living/the-case-for-doing-nothing.html

https://www.volkskrant.nl/de-gids/niksen-op-z-n-nederlands-schijnt-iets-begerenswaardigs-te-zijn-zo-doe-je-het~b2b27f0d/?referer=https%3A%2F%2Fwww.ecosia.org%2F

https://woollymag.com/culture/the-new-dutch-trend-thats-better-than-hygge.html


14 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven

Hoi ik ben Eva!

Ik geloof heilig in het volgen van je gevoel, in alles wat je doet. Volg mijn reis naar een groenere levensstijl met minder afval en meer bewustzijn.

Let's see what bridges I'll have to cross along the way.

  • Insight Timer
  • Instagram - Black Circle
  • Pinterest - Black Circle
  • Facebook - Black Circle

VOORWAARDEN | DISCLAIMER | PRIVACY BELEID | NIEUWSBRIEF

COPYRIGHT © 2020 | BRIDGE OF LIFE STUDIO