Journaling

Bijgewerkt: 20 okt 2020

Please scroll down for the English post.

Ik schrijf al in dagboeken sinds ik me kan herinneren. Ik geloof dat ik een jaar of 12 was toen ik in de oudste die ik heb bewaard begon. Kortom mijn leven in papier en inkt. Maar om heel eerlijk te zijn, de rede dat ik ze schreef is niet om er later op terug te kunnen kijken.


Ik schrijf vooral om te verwerken. Je zou bijna kunnen zeggen dat ik een dagboek gebruik als een externe hardeschijf. Alles wat ik op dat moment niet kan gebruiken in mijn hoofd wordt opgeslagen in een dagboek. Daarnaast helpt het me om mijn gedachten op een rijtje te krijgen omdat je met schrijven gedwongen wordt om na te denken over hoe je iets formuleert. Kort gezegd geeft schrijven dus rust in mijn hoofd.


Er zijn enorm veel manieren van journaling. Ik denk echt dat er voor iedereen wel iets is dat bij hem of haar past. Voor mij zelf veranderd het ook zeker van tijd tot tijd welke methode ik het liefst gebruik en mijn manier van vastleggen is enorm veranderd door de jaren heen.


Er zijn momenten dat ik graag veel foto's gebruik en er bijna een fotoalbum of scrapbook van maak. Er zijn momenten dat ik graag veel teken of schilder en er zijn momenten dat ik gewoon wil schrijven, stream of consciousness. Er zijn ook zeker periodes dat ik niet schrijf maar uiteindelijk kom ik er toch altijd weer op terug. Het doet gewoon zo veel voor mij.


MAKING MEMORIES

Een van de leuke dingen aan het bijhouden van een dagboek kan zijn dat je helpt met het maken en bewaren van herinneringen. De enige dagboeken waar ik ooit op terugkijk zijn eigenlijk die waar een creatief element in zit, iets visueels. Dit kan zijn in de vorm van foto's maar ook in de vorm van inkt of verf. Tegenwoordig schrijf ik ofwel om te herinneren of om mijn hoofd helder te krijgen. Hier gebruik ik vaak ook verschillende dagboeken voor. Iets om op terug te kijken en iets wat ik eventueel zo weg zou kunnen gooien als ik dat zou willen.


In mijn memoriesjournal gebruik ik veel foto's met stukjes tekst die iets over de dag, de herinnering of de foto zeggen. Ook ben ik er vaker creatief in bezig met inkt of waterverf. Gewoon kleur op de pagina "geplopt" of echt een tekening, het kan allemaal. Het is leuk om op terug te kijken maar het spelen met de kleuren en materialen heeft ook zeker een rustgevend, bijna therapeutisch effect op mij.


Als je hier eens mee aan de slag wil kun je genoeg voorbeelden vinden op internet. Mij absolute favoriet is Ali Brown. Ik raad je zeker aan om eens een kijkje te nemen op zowel haar website als haar youtube kanaal. Verder volg ik ook graag LittleRavenInk en James Burke.


STREAM OF CONSCIOUSNESS

Al je gedachten zonder filter het papier op laten stromen. Ik heb iemand het ook wel eens word-vomiting horen noemen. Het maakt niet uit wat het is wat je opschrijft, zolang je maar niet stopt met schrijven. Je schrijft, schrijft en schrijft. Het is hierbij handig om voor jezelf een limiet te zetten. Een pagina of 2 of 3 of een tijdslimiet. Dan heb je een idee wanneer je moet stoppen. Of je begint gewoon en stopt wanneer je echt niets meer te schrijven hebt. Ik vind dit zelf een heerlijke manier van journaling. Het geeft mij persoonlijk enorm veel helderheid en zo'n heerlijk, rustig en leeg gevoel als je klaar bent. Een opgeruimd hoofd.


VERTELLIS

En dan zijn er altijd nog de journals die je kant en klaar kunt kopen. Hier zijn enorm veel variaties op. Zelf ben ik er nooit een enorme fan van geweest omdat ik graag mijn eigen ding doe. Maar toen vond ik Vertellis chapters. Vertellis chapters stelt je steeds verschillende vragen en geeft inspiratie in de vorm van quotes en verhaaltjes. Het is een dagboek dat je helpt om te reflecteren en in een positivie mindset te komen, en te blijven als het even kan. Als je eerst nog even kennis wil maken met het concept van Vertellis, neem dan eens een kijkje op hun website en social media. Verder is het heel leuk om je in te schrijven voor hun nieuwsbrief, de vertellis vrijdag vraag. Elke vrijdag krijg je dan een korte nieuwsbrief in je inbox met vraag die je voor jezelf kunt beantwoorden, al dan niet met pen en papier.


Dat is het weer voor vandaag. Heb jij een favoriete manier van journaling? Ik hoor er graag meer over en over wat het voor jou betekend. Ik wens je een fijne dag en ik ben er weer met een nieuwe post over 2 weken.

I have been keeping journals for as long as I can remember. I think I was about 12 years old when I started the oldest of the journals I still have. So basically my life in paper and ink. To be honest though, the reason for keeping a journal wasn't really about being able to look back at them.


I mostly write to digest. You might even be able to say that I use my journal as an external harddrive. Everything I can't use in my head at a given time will be saved in the journal. Besides that it helps me to to order my thoughts since you are forced to think about the words you use before putting them onto the page. So in short, writing gives my mind some much needed rest, space and quiet.


There are so many ways to journal. I think there is something out there for everyone. Even just for me my prefered way of journaling will change from time to time and the way I journal has for sure changed through the years.


There are times I like to use a whole lot of pictures and my journal tends to look more like a photoalbum or a scrapbook. There are times that I tend to reach for my paints and inks to draw or that I just want to write my little heart out, stream of consciousness. And then there are times where I don't write at all but I always come back to journalling. It just does so much for me.


MAKING MEMORIES

One of the fun things about keeping a journal is that it helps you to make and keep memories. The only journals I tend to look back at are the ones that have some sort of creative element to them, something visual. It can be through pictures but it can also mean ink and paint. These day I either write to remember or to clear my head. I tend to use a different journal for each of them. Something to look back at and something that I could just throw away if I wanted to.


In my memoriesjournal I tend to use a lot of pictures with bits of writing about the day, the memory or the picture. I also like to get creative using ink and watercolor. Just "plopping" color on the page or actually drawing something, they are all options. It is fun to look back at but most of all it can be almost therapeutic for me to play with the colors and materials.


If this is something you would like to give a try, you can find a whole lot of examples on the internet. My absolute favorite is Ali Brown. I for sure would encourge you to take a look at both her website and her youtube channel. I also like to follow LittleRavenInk and James Burke.


STREAM OF CONSCIOUSNESS

Letting all your thoughts flow onto the page without a filter. I have also heard someone call it word-vomiting. It doesn't matter what you write down, as long as you don't stop writing. You just write, write and write. It can be usefull to set some sort of limitation for yourself hen doing this. A page or 2 or 3 or a timelimit. That will give you some idea about when to stop. Or you just start and stop when you are out of things to write down. I really enjoy this way of journaling. It gives me so much clarity and a beautiful, calm and empty feeling when I am done. A clutter free mind.


VERTELLIS

And then there are the journals that you can buy pre-made. There are so many variations on this. I have never been much of a fan of them since I like to do my own thing. But then I found Vertellis chapters. Vertellis chapters gives you different questions to answere and inspiration in the form of quotes and little stories. It is a journal that halps you to reflect and get into a positive mindset, and stay there ofcourse. If you prefere to get to know the concept of Vertellis, do take a look at their website and social media. It is also nice to subscribe to their newsletter, the vertellis friday question (even though I don't know if it's just in Dutch or that you could also choose an English version). Every friday you get a newsletter in you inbox with a question to ask yourself, and maybe answere it with pen and paper if you like.


So that's it for today. Do you have a prefered way of journaling? I would love to hear about it and what it does for you. Have nice day and I will be back with another post in 2 weeks.

6 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven
Profiel 2020-06.jpg

Hoi ik ben Eva!

Ik geloof heilig in het volgen van je gevoel, in alles wat je doet. Volg mijn reis naar een groenere levensstijl met minder afval en meer bewustzijn.

Let's see what bridges I'll have to cross along the way.