7 Dagen Kundalini Meditatie: Mijn ervaring | 7 Days Kundalini Meditation: My experience

Please scroll down for the English post.


De Kundalini meditatie is een van de Osho meditaties die ik tijdens mijn opleiding heb geleerd. Het bestaat uit 4 fases die elk ongeveer 15 minuten duren, een uur in totaal dus. Tijdens de eerste fase laat je je lichaam trillen/shaken. Het idee is om het zoveel mogelijk vanzelf te laten komen. De eerste keer dat ik dit tijdens de les deed kwamen er hier zeker wat aan emoties los. De tweede fase is dans. Ook hier laat je het zoveel mogelijk vanzelf komen. In de derde fase sta of zit je stil en in de vierde fase lig je ten slotte. Alles behalve de vierde fase is op muziek. (Die kun je ook op Spotify vinden.)


De kundalini meditatie werkt geweldig als je dingen los wilt laten, zelfs als je niet weet dat er iets is om los te laten.

Onze docent gaf ons de challenge om deze meditatie voor een periode dagelijks te doen. Dus bij deze, 7 dagen lang elke dag een keer.


Dag 1

De eerste fase had vandaag niet zoveel effect als de eerste keer dat ik hem deed maar ik voelde wel het een en ander loskomen. Heel kort (het zal niet langer dan misschien een paar seconden zijn geweest) voelde ik me een beetje emotioneel maar verder was het vooral gewoon heel prettig.


De tweede fase ging heel soepel. Ik kon goed uit mijn hoofd en meer in mijn lichaam komen. Het voelde als spelen en dat gaf me een gelukkig gevoel.


In de derde fase kon ik een soort tintelingen voelen over mijn hele lichaam. Ze waren echter het sterkste langs mijn ruggengraat, nek en de achterkant van mijn hoofd. Een vreemd maar niet onprettig gevoel. De eerste keer voelde ik dit ook maar toen was het wat minder golvend en voelde het meer als een soort touw dat langs mijn ruggengraat omhoog werd getrokken, door mijn kruin de lucht in.


Ik weet nog dat ik tijdens de les in de vierde fase ook zo rusteloos was maar dan heel geïnspireerd. Er kwamen continu allerlei ideeën in me op. Dit keer waren het vooral to-do lijstjes en dingen die ik was vergeten te doen die naar boven kwamen drijven. Richting het einde kwam er ook een flinke hoofdpijn opzetten en ik was maar wat blij toen de gong ging die aangaf dat de meditatie was afgelopen. Dat gezegd hebbende, op die laatste fase na was dit een heel goede eerste dag.


Dag 2

Vandaag was een stuk rustiger dan gister. In geen van de fases voelde ik iets speciaals. Het was best prettig maar het leek een eeuwigheid te duren. Het voelde minstens als twee keer zo lang, als het al niet meer was.


Dag 3

De derde dag ging heel erg soepel. Misschien kwam het ook omdat ik voor ik begon met de meditatie net een vinyasa yoga les van een uur had gevolgd en dus al ontspannen en rustig in mijn hoofd was. De hele meditatie had een rustig en zacht karakter, het ging gemakkelijk en ik kon mijn hoofd vrij goed leeg houden, echt in de meditatie blijven. Al met al een heel fijne sessie dus.


Dag 4

Vandaag stond in groot contrast met gister. Ik had al hoofdpijn toen ik begon dus dat zal ook niet hebben geholpen. Ik kwam er maar moeizaam in en vooral het begin was heel onrustig. Halverwege de dans merkte ik een enorme omslag waarin ik heel erg in een flow raakte. De bewegingen kwamen vanzelf en voelde bijna vloeibaar aan. Het eerste deel van de derde fase ging ook nog goed maar toen werd ik weer extreem onrustig en dat bleef zo tot het einde van de meditatie. Ik raakte wel heel geïnspireerd om weer op mijn didgeridoo te oefenen dus misschien dat ik dat straks nog even probeer :p


Dag 5

Ik moest mezelf vandaag echt naar mijn matje toe slepen om de meditatie te gaan doen. Ik had er helemaal geen zin in. Alweer diezelfde meditatie van een uur lang, bah. Maar toen ik eenmaal begon voelde het eigenlijk wel weer lekker. Het shaken ging er iets heftiger aan toe vandaag, minder subtiel dan de andere dagen. Ik moest er even wat uit gooien denk ik. Het dansen stond in enorm contrast met het shaken en was juist heel zacht en vloeiend. Ik kwam vrijwel direct in een soort flow terecht en dat voelde heerlijk. Het zitten was gewoon rustig net als het liggen. Tot ik werd gestoord door mijn hond die vond dat het lang genoeg had geduurd en dat ze nu toch echt geknuffeld moest worden.


Dag 6

Het beginnen met het shaken ging heel gemakkelijk maar ik merkte al snel dat het wel echt lastig was om het vol te houden. Halverwege kreeg ik eenorm de behoefte om mijn handen los te schudden wat iets van de spanning wegnam. Met het dansen in de tweede fase kwam ik meteen in een flow terecht wat heerlijk was. In de derde fase besloot ik dit keer te blijven staan maar had continu de neiging om te bewegen. Richting het einde ben ik toch maar gaan zitten, wat hielp tegen de onrust van het willen bewegen. Het liggen was wel heerlijk rustig dit keer.


Dag 7

De laatste dag! En daar ben ik blij mee. Het is een prettige meditatie maar met 7 dagen achter elkaar word je het toch al snel zat (ik in elk geval). Het Shaken ging moeizaam, moeilijk beginnen en moeilijk vol te houden. Ik voelde me onrustig en wilde gewoon door naar de volgende fase. In de tweede fase kwam ik vrijwel meteen weer in een flow terecht en het voelde heerlijk. Het zitten was deze keer ook volledig rustig en prettig. Mijn hond kwam al vrij snel naast me liggen en begon mijn hand te likken. Even later legde ze haar poot in mijn hand, wat mijn hart echt deed smelten. Na een poosje zo te hebben gezeten haalde ze haar poot weer weg om verder te gaan met het likken om vervolgens haar kop kort in mijn hand te leggen. De rest van de zit was gewoon weer rustig en prettig. Het liggen was dit keer een beetje rusteloos hoewel lang niet zo erg als de meeste andere dagen.


Raad ik het aan?

Dat is de grote vraag. Ik raad je zeker aan om de meditatie een keer te proberen. Het is ook zeker interessant om het een paar dagen achter elkaar te doen. Het is leuk om het verloop erin te zien. Dat gezegd hebbende, als je niet gewend bent om dagelijks te mediteren is dit wel een heel intense manier om daarmee te beginnen en is de kans groot dat je al snel afhaakt dus in dat geval zou ik met iets makkelijkers beginnen wat bijvoorbeeld ook niet een uur duurt.
The Kundalini meditation is one of the Osho meditations I learned during my training. It consists of 4 phases which all last about 15 minutes, so 1 hour in total. During the first phase you are vibrating/shaking your entire body. The idea is to let it happen as naturally as you can, just feel it happen. The first time I did this during class I was for sure letting go of a few emotions. The second phase is dance. Just like the first phase, you try to just let it happen. In the third phase you are either standing or sitting and in the fourth phase you are lying down. Everything except for the fourth phase is on music. (You can find the music on Spotify .)


The kundalini meditation works wonderes if there is anything you want to let go, even when you don't know there is anything to let go of.

Our teacher gave us the challenge to do this meditation daily for a while. So here we go, 7 days I will be doing it once a day.


Day 1

The first phase didn't have as much of an effect on me today as when I did it for the first time but I could feel that I was releasing a thing or two. Very shortly (it wouldn't have been more than a few seconds) I felt a little emotional but besides that it was mostly just a pleasant experience.


The second phase went smoothly. I could easily get out of my head and into my body. It felt like playing and gave me a sence of happiness.


During the third phase I could feel some sort of tingling in my entire body. They were the strogest along my spine, neck and the back of my head. A weitd but not unpleasant sensation. The first time I could feel this aswell but it was't as flowing and felt more like a rope that was being pulled up along my spine, through the crown of me head into the air.


I remember that during class in the fourth phase I was restless aswell but I was super inspired. All these ideas popping up in my head. This time it were mostly to-do lists and things I had forgotten to do that popped up. Towards the end a pretty bad headache came setting up and I couldn't be any happier when I heard the gong to let me know the meditation had ended. That said, except for that last fase it was a great first day.


Day 2

Today was quite a bit less intense than yesterday. I didn't feel anything specific in any of the phases. It was ejoyable enough but it felt like an eternity. It felt at least twice as long, if not longer.


Day 3

The third day went very smoothly. Maybe the fact that before I started the meditation I just got back from an hour long vinyasa yoga class and because of that I already was relaxed and quiet in my head. The entire meditation felt calm and soft, it went easy and I could keep my head empty most of the time, staying in the meditation. So all in all a really nice session.


Day 4

Today was in big contrast with yesterday. I already had a headache when I strated so I don't think that was very helpfull either. I had a hard time getting into the meditation and especially the beginning felt very restless. About halfway through the dance I noticed a turningpoint and got into a flow. The movements just came and I almost felt fluid. The first past of the third phase went well but then I started to get extremely restless again and stayed like that until the end of the meditation. I did get inspired to try and play my didgeridoo again so I might try that in a bit :p


Day 5

I really had to push myself to get on my mat today to do the meditation. I really did not feel like it today. Again the exact same meditation of an hour, bah. However when I finally started it actually felt pretty good. The shaking was a bit more intense today, less subtle than the other days. I guess I had to get rid of something. The dancing was in huge contrast with the shaking, very soft and fluid. I pretty much right away got in some sort of flow and it felt great. The sitting was calm just like the lying down. Untill I was disturbed by my dog who thought it had taken long enough and that she now desperately needed to be cuddled.


Day 6

Starting the shaking was easy but I noticed pretty soon that it wasn't so easy to keep shaking. About halfway through I got the urge to shake my hands which took away some of the tension. The dancing in the second fase got me into a flow right away which wat great. During the third phase I decided to stay on my feet this time but it made me feel like I had to keep moving. So towards the end I sat down, which helped to get rid of the restlessness of feeling I had to move. The fourth phase where you lie down was very calm this time.


Day 7

The last day! And I am so happy it is. It is a really nice meditation but do it 7 days straight and you will get sich of it pretty soon (I did at least). The shaking felt tedious, hard start and hard to keep on doing it. I felt restless and just wanted to get on to the next phase. During the second phase I got into a flow pretty much right away and it just felt really good. The sit was copletely calm and enjoyable this time. My dog came to lie down next to me quite soon and started to lick my hand. A bit later on the put her paw in my hand, which melted my heart. After a while she took away her paw to continue her licking short after which she put her head in my hand for a few seconds. After that the sit was calm anjoyable again. The lying down was a little restless this time though not quite as bad as most of the other days.


Do I recommend it?

That is the big question. I for sure would recommend to try this meditation some time. It is interesting to do it for a few days straight too. It's fun to see how it developes. That said, when you are not used to meditating daily it's going to be a very intense way to start doing so and chances are you will quit pretty soon. So in that case maybe start with something a little bit easier that for example doesn't take a full hour.

17 keer bekeken0 reacties

Hoi ik ben Eva!

Ik geloof heilig in het volgen van je gevoel, in alles wat je doet. Volg mijn reis naar een groenere levensstijl met minder afval en meer bewustzijn.

Let's see what bridges I'll have to cross along the way.

  • Insight Timer
  • Instagram - Black Circle
  • Pinterest - Black Circle
  • Facebook - Black Circle

VOORWAARDEN | DISCLAIMER | PRIVACY BELEID | NIEUWSBRIEF

COPYRIGHT © 2020 | BRIDGE OF LIFE STUDIO