Their Story: Feelgrounds

Please scroll down for the English post


Ik kreeg de kans om een interview te doen met het prachtige barefoot schoenmerk Feelgrounds. Met hun start in 2019 zijn ze een vrij jong merk. Met als motto "Let's make barefoot shoes cool!" hebben ze zichzelf een prachtig doel gezet om een barefoot schoen te ontwerpen die niet alleen geweldig voelt om te dragen en je voet zijn vrijheid teruggeeft maar er ook nog eens aantrekkelijk uitziet en een wijder publiek aanspreekt. Als je nog niet weet wat barefoot shoenen zijn wil je misschien eerste deze blogpost lezen. En dan nu op naar het interview!


Hoe is het concept van Feelgrounds tot leven gekomen?

"Feelgrounds oprichter Johannes is een echte gelover in barefoot schoenen. Het begon allemaal toen de pijn in zijn knie waar hij al een hele tijd mee rondliep verdween na het maken van de switch van normale schoenen naar barefoot schoenen. Toen vrienden en familie met soortgelijke klachten vroegen hoe hij van de pijn in zijn knie af was gekomen vertelde hij enthausiast over barefoot schoenen en ze waren het er mee eens dat het concept logisch leek. Maar als hij ze weer sprak na ze een tijdje niet gezien te hebben klaagden ze nog altijd over hun pijntjes en ongemakken, geen van hen was begonnen met het dragen van barefoot schoenen. Als Johannes vroeg naar de rede antwoordden ze altijd hetzelfde „Ik snap dat barefoot schoenen goed voor me zouden zijn maar ze zien er gewoon zo vreemd uit“. En dat is hoe het idee voor Feelgrounds werd geboren. Om niet alleen schoenen te produceren die ook daadwerkelijk gezond zijn voor je lichaam, maar er ook stijlvol, cool en simpelweg meer als normale schoenen uitzien. Schoenen die geen compromis zijn tussen functionaliteit en stijl. Johannes is toen op jacht gegaan naar vakkundige mensen om het plan tot leven te brengen. En zo hebben we in april 2019 de crowdfunding campagne op indigogo gelanceerd en meer dan $250,000 binnengehaald dankzij de enorme support van onze geweldige klanten. Feelgrounds was gefinancierd binnen 48 uur. We waren overweldigd door de positieve feedback die we kregen toen we de eerste schoenen uitleverden bij onze klanten in augustus 2019 en werkte sinds dien hard aan onze online winkel www.feelgrounds.com en nieuwe modellen."Droeg je al barefoot schoenen voor Feelgrounds?

"Je kent nu al het verhaal van Johannes. Ik, Leonie, droeg alleen barefoot schoenen tijdens het sporten maar vond nooit een paar dat er goed genoeg uitzagen zodat ik ze ook buiten de sportschool wilde dragen. De meeste andere teamleden hadden wel iets van ervaring met barefoot schoenen voor ze bij het team kwamen maar waren het erover eens dat de barefoot schoenen markt tekort schoot in de stijl afdeling."


Wat maakt Feelgrounds zo speciaal vergeleken met andere barefoot schoenmerken?

"Onze missie is om barefoot schoenen verkrijgbaar en aantrekkelijk te maken voor meer mensen. We geven om onze klanten, onze teamleden, ons productieteam en onze omgeving - kortom iedereen die iets met Feelgrounds te maken heeft. Dat is waarom wij, bijvoorbeeld, alleen 100% dier-vrije materialen gebruiken en we proberen om zoveel mogelijk gerecyclede en recyclebare materialen te gebruiken. We denken dat Feelgrounds speciaal is omdat we onze klanten en community in het maken van beslissingen betrekken. Want uiteindelijk willen we schoenen maken die jullie geweldig vinden. Dat is waarom onze community regelmatig betrokken is bij besluiten voor nieuwe schoen modellen etc. op ons Instagram account @feelgrounds. Let’s make barefoot shoes cool. Samen!"


Zijn jullie al bezig met een nieuwe stijl? Zo ja, wanneer zijn jullie van plan om hem uit te brengen?

"Tot nu toe, hebben we twee verschillende modellen in onze winkel. De Feelgrounds Original, een laag uitgesneden sneaker, die te krijgen is in 7 verschillende kleuren (All White, All Black, Black & White, Navy, Light Blue en Dusty Pink) en onze gloednieuwe Feelgrounds Highrise, een hoge sneaker in de kleuren Off White, All Black, Black & White, Gum Graphite, Olive en Cloud Grey. Ons volgende model - uitgave gepland in de lente van 2020 - word een minimalistische slip-on stijl in dezelfde kleuren als de Feelgrounds Original."


Wat is ieder teamlid zijn/haar favoriete ding over Feelgrounds?

Johannes: "Het kunnen veranderen van de schoenen industrie."

Raphael: "Werken met gemotiveerde mensen om coole en gezonde schoenen te maken."

Thomas: "Werken met open-minded mensen."

Caspar: "Iets groots maken met gemotiveerde mensen."

Leonie: "Het kunnen zien en laten groeien van het idee tot het afgeronde eindresultaat."


Wat is ieder teamlid zijn/haar favoriete stijl van Feelgrounds?

Johannes: "Original All White & Highrise Gum Graphite."

Raphael: "Highrise Cloud Grey & Original Navy Blue."

Thomas: "Highrise Cloud Grey."

Caspar: "Original Navy Blue."

Leonie: "Highrise Off White & Original Dusty Pink."


Wat zijn jullie doelen voor Feelgrounds in het komende jaar?

"Nieuwe modellen, nieuwe modellen, nieuwe modellen. We willen ons assortiment van stijlen vergroten zodat je een keuze van Feelgrounds hebt voor iedere gelegenheid. We willen ook onze online winkel verbeteren en de processen om het winkelen op feelgrounds.com nog soepeler te maken voor onze community."


Waar zien jullie Feelgrounds in 5 jaar?

"5 van nu? We hopen om Feelgrounds dan als bekend merk te zien in de barefoot schoenen wereld. We zien een geweldig team achter Feelgrounds en een geweldige community rondom Feelgrounds, samenwerkend hand in hand. Maar we zien het ook als een van onze doelen om de schoenen industrie te veranderen en het barefoot schoenen concept meer “mainstream” te maken."


Is er nog iets dat jullie graag willen delen?

"Bedankt dat je ons hier verwelkomde! Het was een genoegen om door jou geïnterviewd te worden :)"


Dat was het weer voor vandaag. Nogmaals een enorme grote bedankt voor Feelgrounds voor het doen van dit interview. Ik heb er echt van genoten om hier aan te werken. En voor jullie, ik wens je alle liefde toe en een prachtige dag.
I got the chance to do an interview with the amazing barefoot shoebrand Feelgrounds. With their start in 2019 they are are quite a young brand. With their motto "Let's make barefoot shoes cool!" they gave theirselves the great goal of designing a barefoot shoe that doesn't just fel great to wear and gives back the freedom to your feet but also a shoe that looks more attractive and speaks to a wider audience. If you don't know about barefoot shoes yet, you might like to read this blogpost first. And now let's get into the interview!


How did the concept of Feelgrounds come to life?

"Feelgrounds’s founder Johannes is a true believer in barefoot shoes. It all started when his knee pain that he had carried around for quite some time disappeared after switching from ordinary footwear to barefoot shoes. When friends and family with similar health issues started asking about how he got rid of his knee pain he told them excitedly about barefoot shoes and they would agree with the concept making sense. However, when he met them again after some time they were still complaining about their pains and aches, but none of them had started wearing barefoot shoes. When Johannes asked for the reason the answer he got was always the same „I get that barefoot shoes could be good for me, but they just look so odd“. And that’s how the idea for Feelgrounds was born. Not just to produce footwear that is actually healthy for your body, but also looks stylish, cool and simply more like regular footwear. Footwear that doesn’t compromise between functionality and style. Johannes then went on the hunt for skilled people to bring the plan to life. And that’s how we launched a crowdfunding campaign on Indiegogo in April 2019 and raised over $250,000 due to the massive support of our amazing backers. Feelgrounds was funded within 48 hours. We were overwhelmed by the positive feedback we got when we delivered the first shoes to our customers in August 2019 and worked hard on our online shop www.feelgrounds.com and new models since."


Did you wear barefoot shoes before Feelgrounds?

"You now know the story of Johannes already. I, Leonie, only wore barefoot shoes for sports, but never found a good looking enough pair that I wanted to wear outside of the gym. Most of our other team members had some experiences with barefoot shoes before joining the team as well, but all agreed that the barefoot shoe market was kind of lacking in the looks department."


What makes Feelgrounds special compared to other barefoot shoe companies?

"Our mission is to make barefoot shoes available and appealing to more people. We care about our customers, about our team members, about our production team and our environment - simply everybody involved in Feelgrounds. That’s why we, for example, use only 100% animal-free materials and try to use as many recycled and recyclable materials as possible. We think Feelgrounds is special because we include our customers and community in the decision-making process. After all, we want to make shoes that you guys love. That’s why our community regularly gets involved with the decisions for new shoe models etc. on our Instagram account @feelgrounds. Let’s make barefoot shoes cool. Together!"


Is there already a new style you are working on? And if so, when do you plan on releasing it?

"Up to now, we have two different styles available in our store. The Feelgrounds Original, a low cut sneaker, that comes in 7 different colors (All White, All Black, Black & White, Navy, Light Blue and Dusty Pink) and our brand new Feelgrounds Highrise, a hightop sneaker in the colors Off White, All Black, Black & White, Gum Graphite, Olive and Cloud Grey. Our next model - release planned in spring 2020 - will be a minimalist slip-on style in the same colors as the Feelgrounds Original."


What is every team member’s favorite thing about Feelgrounds?

Johannes: "Being able to change the footwear industry."

Raphael: "Working with motivated people to build cool and healthy shoes."

Thomas: "Working with open-minded people."

Caspar: "Creating something big with motivated people."

Leonie: "Being able to see and make things grow from the idea to the finished end result."


What is every team member’s favorite style of Feelgrounds?

Johannes: "Original All White & Highrise Gum Graphite."

Raphael: "Highrise Cloud Grey & Original Navy Blue."

Thomas: "Highrise Cloud Grey."

Caspar: "Original Navy Blue."

Leonie: "Highrise Off White & Original Dusty Pink."


What are your goals for Feelgrounds in the upcoming year?

"New models, new models, new models. We want to broaden our range of styles so that you have a choice of Feelgrounds for every occasion. We also want to improve our online store and processes to make shopping on feelgrounds.com even more smooth for the community."


Where do you see Feelgrounds in 5 years?

"5 years from now? We hope to then see Feelgrounds as a well-known brand in the barefoot shoe space. We see a great team behind Feelgrounds and a great community around Feelgrounds, working hand in hand. But we also see it as one of our goals to change the footwear industry and make the barefoot shoe concept more “mainstream”."Is there anything else you would like to share?

"Thank you for having us! It was a pleasure for us to be interviewed by you :)"


That was is it for today. Again, a big big thank you to Feelgrounds for doing this interview. I really loved working on this. And to all of you, I wish you all the love and a beautiful day.

78 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven

Hoi ik ben Eva!

Ik geloof heilig in het volgen van je gevoel, in alles wat je doet. Volg mijn reis naar een groenere levensstijl met minder afval en meer bewustzijn.

Let's see what bridges I'll have to cross along the way.

  • Insight Timer
  • Instagram - Black Circle
  • Pinterest - Black Circle
  • Facebook - Black Circle

VOORWAARDEN | DISCLAIMER | PRIVACY BELEID | NIEUWSBRIEF

COPYRIGHT © 2020 | BRIDGE OF LIFE STUDIO