Wat zijn "ankers" in meditatie? | What are "anchors" in meditation?

Please scroll down for the English post.


Een van mijn favorieten meditaties is "zitten in ankers". Hierin ga je achtereenvolgend verschillende ankers af. Maar wat is nu eigenlijk een anker in je meditatie beoefening?


Simpel gezegd is een anker dat waar je probeert je aandacht bij te houden tijdens een meditatie. Een van de meest gebruikte ankers is de ademhaling. Gedurende je meditatie probeer je daar dan continu je aandacht bij te houden en zodra je merkt dat je bent afgedwaald keer je weer terug naar je ademhaling.


Andere ankers kunnen bijvoorbeeld geluiden zijn, gedachten, emoties, sensaties die je voelt in je lichaam of een mantra. Verschillende ankers kunnen voor verschillende mensen juist heel goed werken of wat minder. Ik raad dan ook zeker aan om er een beetje mee te experimenteren. Probeer een anker een tijdje uit en kijk hoe het voor je werkt. Ik raad niet aan om meteen met gedachten te beginnen omdat het hierbij niet de bedoeling is om ook echt mee te gaan in de gedachte, je wilt hem alleen observeren.


Meestal gebruik ik mijn ademhaling als anker maar als ik merk dat ik moeite heb om erbij te blijven switch ik naar bijvoorbeeld geluid of sensaties in mijn lichaam.

Vaak kan het nuttig zijn om bij een bepaald anker te blijven, zelfs als het niet zo lekker gaat. Juist daar valt wat te winnen. Maar wees niet te streng voor jezelf. Het is heus geen probleem om af en toe een ander anker te kiezen als het echt niet wil met het anker waar je mee bezig was.


Mocht je afdwalen van je anker, breng jezelf dan altijd weer op een vriendelijke, niet-oordelende manier terug naar je anker.

Meditatie is een oefening, geen straf. Bekijk het gewoon zo: Elke keer dat je opmerkt dat je bent afgedwaald en je vervolgens je aandacht weer terug brengt naar je anker, train je je meditatiespier een beetje. Maak er eventueel een spelletje van, tel elke keer dat je afdwaalt. Het heet niet voor niets meditatie beoefening.


One of my favorite meditations is "sitting in anchors". During the meditation you consecutively use different anchors. But what exactly are anchors within your meditation practice?


Simply put, an anchor is that where you try to keep your attention while you meditate. One of the most used anchors would be the breath. During your meditation you try to keep your attention at your breath and when you notice that your minds starts to wander, your go back to the breath.


Other anchors could be sounds, thoughts, emotions, sensations you can feel in your body or a mantra. Different anchors can work great for different people while others don't work as well. So I definitely recommend to try them out and experiment. Try an anchor for a while and see how it works for you. I don't recommend to try using your thoughts as an anchor right away because you don't want to dive into your thoughts, you just want to observe them.


Most of the time I use my breath as my anchor but when I notice that it's really hard to keep with my breath I switch to sounds or sensations in my body for example.

Often it will be usefull to just keep with your anchor, even when it doesn't go so well. Then especially there is so much to gain. However don't be to strict with yourself. It isn't a big deal when every now and then you do choose to switch your anchor when you are having a really hard time with the anchor you were using before.


When you notice yourself wandering off of your anchor, bring yourself back to your anchor in a friendly, non-judgemental way.

Meditation is a practice, not a punishment. Try to see it like this: Every time you notice that your mind starts to wander and then you bring your attention back to your anchor, you are training your meditationmuscle a little bit. You can even make it into a game, start counting every time you wander off. There is a reason it's often calles meditation practice.


25 keer bekeken0 reacties

Hoi ik ben Eva!

Ik geloof heilig in het volgen van je gevoel, in alles wat je doet. Volg mijn reis naar een groenere levensstijl met minder afval en meer bewustzijn.

Let's see what bridges I'll have to cross along the way.

  • Insight Timer
  • Instagram - Black Circle
  • Pinterest - Black Circle
  • Facebook - Black Circle

VOORWAARDEN | DISCLAIMER | PRIVACY BELEID | NIEUWSBRIEF

COPYRIGHT © 2020 | BRIDGE OF LIFE STUDIO