Let's reflect

Please scroll down for the English post.


Het jaar 2019 komt al weer ten einde en wat is er beter om een jaar af te ronden dan een reflectie. Zelf vind ik schrijven met pen en papier erg waardevol maar ik zou zeggen kies vooral een vorm die bij jou past. Dus zorg dat je pen en papier (of welke andere vorm dan ook) bij de hand hebt, pak een warme kop thee of koffie en krul je op op de bank met een dekentje.


Voor mij was 2019 absoluut een interessant jaar. Met het beginnen van een nieuwe baan, beginnen met het geven van meditatielessen, het starten van Bridge of Life studio, beginnen met de opleiding tot klinisch aromatherapeut en het begin van de 200 uurs hatha yoga teacher training.

Een jaar met een hoop nieuwe beginnen dus. Het voelt alsof ik met de start van 2019 ook een nieuw hoofdstuk in mijn leven ben begonnen. Een volgende stap op mijn bridge of life. Vol nieuwe avonturen en vooral vol nieuwe dingen om te leren en me eigen te maken.


REFLECTIE VRAGEN

Dussss wat zijn vragen die je jezelf kunt stellen om bewust dit jaar af te sluiten en 2020 in te gaan.


Ten eerste: Had je goede voornemens voor 2019?

Zo ja, pak die er nog eens bij. Wat heb je gehaald? Waar heb je wat aan gehad? Waar heb je een goed begin mee gemaakt maar nooit af gemaakt? En hoe kwam dat? Reflecteer niet alleen op wat je niet hebt gehaald maar juist ook op wat er wel goed ging. Wat hadden deze voornemens met elkaar gemeen? Wat zat erin dat het je lukte om deze succesvol te maken voor jou?


Wat neem je mee het nieuwe jaar in en wat laat je liever achter in 2019?

Wat heeft jou in 2019 verder geholpen, wat zijn dingen die je dus mee wilt nemen 2020 in? En wat laat je liever achter in 2019, waar heb je niets aan gehad of wat heeft juist tegen je gewerkt?


Waar ben/was je dankbaar voor in 2019?

Dankbaarheid is zo belangrijk, niet alleen tegenover anderen maar ook tegenover jezelf. Neem dus even de tijd om een paar dingen op te schrijven waar jij het afgelopen jaar dankbaar voor was. Daarnaast helpt dankbaarheid je om de focus te leggen op positieve dingen in plaats van de negatieve. En zeg nu zelf, iedereen kan wel wat meer positiviteit gebruiken toch? Het helpt je immers om je gelukkiger te voelen.

Waar wil je trots op kunnen terugkijken aan het einde van 2020?

Waarom? En wat zijn de stappen die je moet ondernemen om die brug over te steken, om daar te komen? Ik vind het zelf leuk om een situatie te schetsen, het verhalend op te schrijven en er eventueel beeld bij te zoeken. Het is leuk om hierop terug te kijken en te zien wat er wel of niet van is uitgekomen of op welke manier. Het zal je verbazen dat er meer uitkomt dan je denkt, al is het niet altijd op de manier die je je had ingebeeld.

Nieuwe voornemens?

Eerlijk gezegd, het idee is mooi maar als je ze niet opbreekt in behapbare stukjes en er concrete doelen van maakt met vooral ook een duidelijke waarom, is de kans klein dat je ze volhoudt. Daarnaast voel ik me altijd een beetje schuldig tegenover mezelf als het me niet lukt om iets vol te houden of geeft het druk. En dat is niet iets waar ik behoefte aan heb. Kortom, niet voor mij dit jaar maar als je het zelf wel wilt doen, maak ze dan concreet en behapbaar.


GUN JEZELF TIJD

Als je dingen wilt veranderen met ingang van 2020, probeer dan niet alles tegelijk te veranderen. Als je teveel in een keer wil is de kans groter dat het niet lukt en dat je het opgeeft. Gun jezelf dus de tijd om dingen stukje bij beetje aan te pakken. Maak iets eerst een gewoonte en voeg dan weer wat nieuws toe. Zo is er voor je gevoel maar 1 ding dat je toevoegt terwijl je als je over een jaar weer terug kijkt, je enorme stappen hebt gezet.


GENIET VAN HET MOMENT

Ik weet dat deze post vooral gaat om de toekomst maar vergeet ook niet te genieten van dit moment. Je hebt uiteindelijk alleen het nu. Het verleden kun je niet meer veranderen en al heb je je blik op de toekomst, al je acties zijn hier en nu. Dus ga even zitten en geniet van waar je nu bent. Van dit moment.
The year 2019 is coming to an end and what is a better way to conclude a year then a reflection. I prefere to put pen to paper but I would say choose something that fits you. So make sure to get your pen and paper (or whatever medium you like) out, get a cup of tea or coffee and curl up on the couch with a blanket.


For me 2019 was an interesting year for sure. Starting a new job, beginning to teach meditationclasses, starting up Bridge of Life studio, enrolling in an education to become a clinical aromatherapist and a 200 hour hatha yoga teacher training.

So a year full of new beginnings. It feels like with the start of 2019 I also begun a new chapter in my life. A next step on my bridge of life. Full of new adventures and mostly full of new things to make my own.


REFLECTION QUESTIONS

Soooo what are questions you can ask yourself to close of the year and begin 2020 in a mindful way.


First of all: Did you have any newyears resolutions for 2019?

If so, get them out. What did you achieve? What was useful? What did you start but never finish? And how so? Don't just reflect on what you didn't reach but especially on what went well. What did those resolutions have in common? What did they have that made them succesful for you?


What are you going to take with you in the new year and what are you going to leave behind in 2019?

What were things that helped you in 2019, what are things you would like to take with you into 2020? And what are things you would rather leave behind in 2019, what did not serve you well or worked against you?


What are/were you grateful for in 2019?

Gratitude is so important, not just towards others but towards yourself too. So take the time to write down a few things you were grateful for in the past year. Besides, gratitude will help you to focus on the positive instead of the negative. And let's be honest, everyone can use some more positivity right? It will help you to feel happier after all.

What do you want to look back at and feel proud about at the end of 2020?

Why? And what are the steps you need to take to cross that bridge, to get there? I like to sketch out a situation, write it down like a short story and maybe add some pictures to it. It is fun to look back at and see what came into reality and in what way. It will surprise you how much actually will come true, even though it may not be in the same way you pictured it.

New resolutions?

To be honest, the idea is nice but if you don't break them down into doable pieces and concrete goals with a clear why, chances are you won't be keeping up with them. Besides, I tend to feel a little guilty towards myself when I am not able to keep up with one of my resolutions or it makes me feel pressured. And that is not something I need right now. So in short, not for me this year but if it's something you like to do, make them concrete and doable.


GIVE YOURSELF TIME

If you want to change things going into 2020, try not to do everything at once. When you want to do too much at once it will be more likely that you won't be able to keep up with it and give up. Give yourself the time to change little by little. Make something into a habit first before adding in something new. This way you will feel like you are only changing one thing while in a year time, you are making enormous changes.


ENJOY THE MOMENT

I know this post in mostly about the future but don't forget to enjoy this moment. In the end you only have right now. You can't change the past and even with your eyes on the future, all of your actions are right now and in this moment. So sit down for a moment and enjoy where you are right now. In this moment.

54 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven

Hoi ik ben Eva!

Ik geloof heilig in het volgen van je gevoel, in alles wat je doet. Volg mijn reis naar een groenere levensstijl met minder afval en meer bewustzijn.

Let's see what bridges I'll have to cross along the way.

  • Insight Timer
  • Instagram - Black Circle
  • Pinterest - Black Circle
  • Facebook - Black Circle

VOORWAARDEN | DISCLAIMER | PRIVACY BELEID | NIEUWSBRIEF

COPYRIGHT © 2020 | BRIDGE OF LIFE STUDIO