Mijn top 5 etherische oliën / My top 5 essential oils

Bijgewerkt: 2 sep 2019

Please scroll down for the English post.


Etherische olie (of misschien ben je meer bekend met de Engelse term "Essential oil") speelt een vrij grote rol in mijn leven. Naast dat ik ze gewoon heel interessant vind gebruik ik ze regelmatig in een bad (verdund in kokosolie meestal maar elke vette planten olie werkt) of in de diffuser. Ze zijn ook heerlijk tijdens het mediteren of natuurlijk voor een massage.


Mijn moeder gebruikte ze al toen we vrij klein waren dus je zou kunnen zeggen dat ik ermee ben opgegroeid.


Toen ik nog echt klein was lag ik vaak in de draagdoek op mijn moeders rug terwijl ze aan het stofzuigen was. Ze deed altijd een paar druppels olie op het filter van de stofzuiger zodat de hele kamer ernaar rook.

Ondertussen heb ik een behoorlijke collectie met olie verzameld, zo'n 30 stuks op dit moment maar hieronder volgen mijn top 5 etherische oliën. Dit zou een heel goed begin zijn voor een eigen collectie en als ik er vanaf nu nog maar 5 zou mogen gebruiken zouden dit ze zijn.


Op nummer 1 komt lavendel (Lavendula angustifolia). Hoewel de rest niet per se in een bepaalde volgorde staat is lavendel voor mij de absolute nummer 1.


Als ik maar 1 olie zou mogen houden voor de rest van mijn leven zou dat lavendel zijn.

Je kan het gewoon bijna overal voor gebruiken. Het is rustgevend en ontspannend dus perfect voor het slapen of in periodes van stress. Het werkt voor mij goed bij hoofdpijn, werkt rustgevend op de huid (dus perfect als je iets te lang in de zon bent geweest) en ik houd ook gewoon heel erg van de geur ervan. Er zijn nog tig andere werkingen en manieren om het te gebruiken maar daar ga ik nu niet al te veel op in.


De tweede olie op mijn lijstje is "Thieves". Dit is een blend van Young Living die bestaat uit kruidnagel (Syzygium aromaticum), citroen (Citrus limon), kaneel (Cinnamomum verum), eucalyptus (Eucalyptus radiata) en rozemarijn (Rosmarinus officinalis). Deze olie heeft de meest heerlijke winterse (en herfst) geur wat een van de redenen is dat ik het graag in de diffuser doe als we weer richting de koudere maanden gaan. Daarnaast hebben de oliën in de blend een reinigend karakter wat in de koudere maanden ook geen kwaad kan.


De olie is geïnspireerd op dieven die in de 5e eeuw in Frankrijk dode en stervende mensen beroofden. Het verhaal gaat dat één van hen een apotheker was met een uitgebreide kennis aan kruiden die een mix maakte waarmee ze zich insmeerden om niet ziek te worden. In die mix zouden onder andere kruidnagel en rozemarijn hebben gezeten.

In Franse ziekenhuizen is rozemarijn een tijd gebruikt vanwege de antiseptische werking ervan .


Een andere favoriet is pepermunt (Mentha piperita) olie. Het heeft een heerlijke frisse geur en werkt ook uitstekend bij hoofdpijn. Daarnaast heeft het een verkoelend karakter wat fijn is als je het warm hebt of iets te lang in de zon bent geweest. Verder helpt het om helder te blijven, ben je slaperig en moet je toch aan het werk? Een paar druppels pepermunt in de diffuser helpen vast.


Dan hebben we frankincense (Boswellia carterii), of wierook. Naast de heerlijke geur is dit een van mijn favorieten voor tijdens het mediteren. Één of twee druppels op een blokje hout, dennenappel of wattenschijfje en die naast je neerleggen werkt perfect. De geur is dan niet te sterk maar wat ik (en verschillende anderen) merk is dat hoe dieper je in je meditatie raakt, hoe beter je de geur gaat ruiken.


En last but not least, citroen (Citrus limon). Ik gebruik deze olie het meest met schoonmaken. Het heeft een heerlijk frisse geur maar is ook geweldig in het verwijderen van vuil. (Ik kreeg een lichte kalkaanslag weg met een combi van appelazijn, water en een paar druppels citroen olie.) Denk er dan wel om dat citroenolie door plastic heen kan bijten dus je wilt het niet op een plastic oppervlakte gebruiken. Het werkt ook perfect tegen nare geuren (na het koken misschien?) en het aroma heeft een opwekkende werking.


Dus daar heb je het, mijn 5 favorieten etherische oliën.


PS: Gebruik de oliën alsjeblieft niet direct op de huid. Als je ze op de huid wilt gebruiken verdun ze dan altijd.


https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/gezonde-voeding/103365-de-geneeskracht-van-rozemarijn.html

https://www.youngliving.com/nl_NL/products/thieves-eo
Essential oils play a pretty big part in my life. Besides the fact that I think they are just super interesting, I use them quite often in a bath (often diluded in coconutoil but any fatty plant oil would work) or in the diffuser. Also, they are great during meditation or (obviously) a massage.


My mother used to use them even when we were quite young so you could say I grew up with them.


Back when I was really small I often was carried on my mom's back (you know, wrapped up in a sling) while she would be vacuuming. She would always put a few drops of oil on the filter of the vacum so the whole room would smell nice.

By now I accumulated quite a collection of oils, about 30 bottles at the moment but here I will tell you about my top 5 essentil oils. It would be a pretty good start for your own collection and if I could only use 5 oils from now on, this would be them.


The first spot goes to lavender (Lavendula angustifolia). Even though the rest of them aren't in any particular order, levender is for sure my number 1.


If I could only keep 1 oil for the rest of my life, it would be lavender.

Je can pretty much use it for anything. It is calming and relaxing so it's perfect for getting a good sleep or in stressful periods. For me it works well with headaches, it works calming on the skin (so perfect when you have been in the sun a little to long) and I just love the scent of it. There are a ton of different ways to use lavender oil but I won't get into it too much right now.


Second on my list is "Thieves". This is a blend by Young Living existing of clove (Syzygium aromaticum), lemon (Citrus limon), cinnamon (Cinnamomum verum), eucalyptus (Eucalyptus radiata) and rosemary (Rosmarinus officinalis). This oil has the most wonderfull wintery (and autumnal) scent, which is one of the reasons I love to diffuse it when we are heading towards the colder months. Besides, the oils in the blend are known for their purifing properties, which is not a bad thing in the colder months.


The oil is inspired on thieves in the 5th century in France who would rob the sick and dying. The story goes that one of them was a pharmasist with a pretty exstensive knoledge of herbs who made a mix to rub on themselves so they wouldn't get sick. That mix is said to contain clove and rosemary along other herbs.

In French hospitals rosemary was used for a while because of it's antiseptic properties.


Another favorite is peppermint (Mentha piperita) oil. It has the most wonderful fresh scent and works great with headaches. Besides, it has great cooling properties which is nice when you are hot or have spend too much time in the sun. It also can help you to keep focused, so when you feel sleepy but have to do something, a few drops in the diffuser might just do the trick.


Then there is frankincense (Boswellia carterii). Besides the lovely scent, it's one of my favorites for meditation. One or two drops on a piece of wood, pinecone or cottonround and putting that next to you works like a charm. The scent isn't overpowering but what I (and several others) noticed, is that the deeper you get into your meditation, the better you will be able to smell it.


And last but not least, Lemon (Citrus limon). I like to use this oil for cleaning. It has a beautiful fresh scent but is also pretty good ad getting rid of dirt. (I managed to get rid of light lime deposits using a solution of apple cider vinegar, water and a few drops of lemon oil.) Just keep in mind that lemon oil will eat right through plastic so you don;t want to use it on any plastic surfaces. It also works really well to get rid of nasty smells (maybe aftr cooking?) and the aroma has uplifting properties.


So there you have it, my 5 favorite essential oils.


PS: Please don't use essential oils directly on the skin. Whenever you want to use them on skin, always dilute your oils.


https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/gezonde-voeding/103365-de-geneeskracht-van-rozemarijn.html

https://www.youngliving.com/nl_NL/products/thieves-eo


37 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven

Hoi ik ben Eva!

Ik geloof heilig in het volgen van je gevoel, in alles wat je doet. Volg mijn reis naar een groenere levensstijl met minder afval en meer bewustzijn.

Let's see what bridges I'll have to cross along the way.

  • Insight Timer
  • Instagram - Black Circle
  • Pinterest - Black Circle
  • Facebook - Black Circle

VOORWAARDEN | DISCLAIMER | PRIVACY BELEID | NIEUWSBRIEF

COPYRIGHT © 2020 | BRIDGE OF LIFE STUDIO