Contious consumerism

Please scroll down for the English post


Je stemt met je geld, daar heb je vast al wel eens over gehoord. Ik ben er van overtuigd dat we voor onze planeet moeten zorgen. Het geeft ons zoveel en wij nemen nog meer. Daarom vandaag een onderwerp dat me erg naar het hart ligt, bewust consumeren (of contious consumerism).


WAT HOUDT BEWUST CONSUMEREN IN?

Het belangrijkste is dat je tijdens het kopen van nieuwe items positieve beslissingen maakt. Je denkt na over dat wat je koopt en over hoe je het gaat gebruiken en uiteindelijk ook waar het terecht komt als je er weer afscheid van neemt. Je intentie is om de impact (jouw voetprint) die het kopen (en gebruik) van nieuwe spullen op de wereld zo klein mogelijk te houden. En daar waar mogelijk ook juist een positieve impact te hebben.


WAT EN WAAR JE KOOPT

Dingen waar je aan kunt denken zijn:

 • Zijn de grondstoffen op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier geproduceerd?

 • Is het product op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier geproduceerd?

 • Is er in het productieproces sprake van eerlijke werkomstandigheden (en loon)?

 • Is er sprake van overproductie?

 • Waar is het product van gemaakt?

 • Hoe is de kwaliteit van het product?

 • Zijn er dingen die het bedrijf doet die een positieve impact hebben op de samenleving of het milieu?

 • Als je het online koopt, hoe en waarvandaan wordt het verzonden?


WAAROM KOOP IK IETS?

Dingen die je jezelf kunt vragen zijn: Heb ik dit echt nodig of is het iets dat ik heel erg graag wil? Als ik dit koop, voegt het dan echt iets toe aan mijn leven en hoeveel denk ik dit te gaan gebruiken? Wees bij het beantwoorden van deze vragen wel echt eerlijk tegenover jezelf. Je kunt altijd wel een "reden" bedenken waarom je iets echt moet hebben. Maar heb je het echt nodig? Voegt het echt wat toe aan je leven als je het koopt?


VERVANGEN VS REPAREREN

Je hebt een gaatje in je shirt, wat doe je nu? Vervang je het of probeer je het te repareren. Dit is iets waar ik zelf ook echt nog wel beter in kan worden. Het is soms wel heel makkelijk om iets gewoon te vervangen. Toch is repareren waarschijnlijk een betere optie. Op het moment dat je iets koopt kan het dan ook nuttig zijn om te bedenken of het überhaupt gerepareerd kan worden als het kapot gaat. Schoenen zijn hier een goed voorbeeld van. Als de zool kapot gaat kun je die vaak gewoon laten vervangen. Soms zijn schoenen er op gemaakt dat ze goed gerepareerd kunnen worden mocht er iets mee gebeuren.


Er zijn ook steeds meer bedrijven die gratis reparatie aanbieden voor hun producten (al dan niet binnen een bepaalde tijd) of een manier bieden zodat je ze zelf gemakkelijk kunt repareren.


WAAR KOMT HET TERECHT?

Iets waar je vaak niet aan denkt als je net iets nieuws koopt, is waar het terecht komt nadat je er weer afscheid van hebt genomen. Er zijn niet veel dingen die je daadwerkelijk heel je leven blijft gebruiken. Dus wat gebeurt er met je spullen nadat je ze weg doet?


Ten eerste is het goed om te kijken naar wat je weg doet. Kan het nog door iemand anders gebruikt worden? Geef het dan weg, doneer het of verkoop het. Zo geef je je item een tweede leven. Iets wat voor jou geen waarde meer heeft kan voor een ander nog wel heel bruikbaar zijn.


Kan het niet meer gebruikt worden? Is het echt kapot? Kijk dan of je het ergens kunt recyclen of of het op een andere manier kan worden hergebruikt. Hier komt ook het materiaal waar het van gemaakt is weer om de hoe kijken. Materialen die niet zijn samengesteld zijn over het algemeen gemakkelijker te recyclen of hergebruiken (zover ik weet). Een mix van materialen moet vaak eerst weer uit elkaar gehaald worden voor het gerecycled kan worden en dat is vaak moeilijk en duur wat nogal eens betekend dat het alsnog naar de afvalhoop gaat. Het wordt steeds moeilijker om hier rekening mee te houden maar houdt het op zijn minst in je achterhoofd als je wat nieuws koopt.


Wat als het op de afvalhoop terecht komt? Als je het mij vraagt is een natuurlijk materiaal daar altijd beter af dan iets synthetisch. Synthetische materialen doen er vaak extreem lang over om af te breken, als ze dat al ooit doen. Tot die tijd zijn ze vaak vooral goed in het vervuilen van het milieu (microplastic). Een natuurlijk materiaal breekt vaak veel sneller af, het is in grote lijnen natuur-eigen en de natuur weet dus hoe ze het weer kan omzetten in voedingstoffen.


Ik kan hier nog veel meer over zeggen maar voor vandaag houd ik het denk ik hierop.


You vote with your money, you have probably heard that before. I am convinced that we should take care of our planet. It gives us so much and we take even more. That's why today I want to talk about a topic that's very near and dear to my heart, contious consumerism.


WHAT DOES CONTIOUS CONSUMERISM MEAN?

The most important thing is to make positive choices when buying new things. You think about what you buy, how you are going to use it and in the end where it is going to end up after you are done with the item. You have the intention to make the impact (your footprint) that buying (and using) new items have on the world as small as possible. And where possible even have a positive impact.


WHAT AND WHERE YOU BUY

Things you can think about when getting something new are:

 • Are the raw materials produced in an ethical and environmentally friendly manner?

 • Is the product made in an ethical and environmentally friendly manner?

 • Are the workingconditions (and payment) fair and ethical during the production process?

 • Is there overproduction?

 • What is the product made of?

 • How is the quality of the product?

 • Are there any specific things the company does to make a positive impact on the community and environment?

 • When you buy online, how and where from is your order getting shipped?


WHY DO I BUY SOMETHING?

Things to ask yourself when buying something new are: Do I need this or is it something that I really want to have? When I buy this, is it going to add something to my life and how often am I going to use it? When answering these questions try to be honest with yourself. You can always come up with a "reason" why you should have something. But do you really need it? Does it really add something to your life when you get the item?


REPLACING VS REPAIRING

There is a hole in your shirt, what now? Are you going to replace it or are you going to try to repair it? This is for sure something I need to work on myself. It is pretty easy to just go and replace something. Still, repairing is probably the better option. When you are buying something new it might be a good idea to ask yourself if it would be possible to repair the item when it breaks. Shoes are a good example. When the sole is getting holes it is pretty easy to get them replaced. Sometimes shoes are even made to be easy to repair them if something should happen to them.


There are also more and more companies that offer a free repair service for their products (often within a time period, somtimes for ever) or offer a way to easily repair your item yourself.


WHERE DOES IT END UP?

Something you probably don't tend to think about when you are buying something new is where it will end up after you are done with the item. Since there aren't many items you will actually use for the rest of your life, what is going to happen with your things after you part ways?


First of all you need to take a closer look add what you are getting rid of. Could it still be used by someone else? Then give it away, donate it or try to sell it. wway you give the item a second life. Somthing that might have lost it's worth for you could still be something that someone might love and use.


Is the item beyond saving? Absolutely broken? Then see if you can recycle it or use it in another way. This is where the material it's made of comes into play again. Materials that aren't compound materials tend to be easier to recycle or reuse (as far as I am aware). Compound materials often will have to be seperated first before it can be recycled which is often a difficult and expensive process what might result in the item ending up in landfill after all. It is getting harder and harder to take this in acount but at least try to keep it in mind when buying something new.


What if it ends up in landfill? If you ask me a natural material will be much better off then a synthetic one. Synthetic materials tend to take a long time to decompost, if they will at all. Untill then they often are mostly just poluting the environment (microplastic). A natural material will decompost much faster, for the most part it is a natural compound and nature will know how to handle it and make it into nutrients again.


I could go on and on much longer but for today I think this is quite enough.

21 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven

Hoi ik ben Eva!

Ik geloof heilig in het volgen van je gevoel, in alles wat je doet. Volg mijn reis naar een groenere levensstijl met minder afval en meer bewustzijn.

Let's see what bridges I'll have to cross along the way.

 • Insight Timer
 • Instagram - Black Circle
 • Pinterest - Black Circle
 • Facebook - Black Circle

VOORWAARDEN | DISCLAIMER | PRIVACY BELEID | NIEUWSBRIEF

COPYRIGHT © 2020 | BRIDGE OF LIFE STUDIO