STAANDE HOUDINGEN

Adho Mukha Svanasana

Natarajasana

Ardha Uttanasana

Parivrtta Trikonasana

Garudasana

Parsvakonasana